Rekrutacja na szkolenie pn. „Kompendium wiedzy pracownika socjalnego” skierowane do pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej zatrudnionych w OPS, GOPS, MOPS, MOPR i PCPR z terenu województwa śląskiego.

Rekrutacja na szkolenie pn. „Kompendium wiedzy pracownika socjalnego” skierowane do pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej zatrudnionych w OPS, GOPS, MOPS, MOPR i PCPR z terenu województwa śląskiego.

Serdecznie zapraszamy do dokonywania zgłoszeń na szkolenie pn.”Kompendium wiedzy pracownika socjalnego” organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy...

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników/pracowniczek OPS, MOPR i PCPR

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników/pracowniczek OPS, MOPR i PCPR

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników...

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników ośrodków wsparcia

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników ośrodków wsparcia

Serdecznie zapraszamy pracowników ośrodków wsparcia do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Doskonalenie...

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników domów pomocy społecznej

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników domów pomocy społecznej

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników...

Skip to content