Serdecznie zapraszamy pracowników ośrodków wsparcia do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej, a następnie dostarczyć formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) w terminie do dnia 1 grudnia 2020 roku.

Aktualnie prowadzony jest nabór do udziału w następujących szkoleniach:
1) Mieszkania chronione – zmiana przepisów prawnych w zakresie ich prowadzenia oraz zapewniania miejsc:
• Termin realizacji: 3 grudnia 2020 roku
• Miejsce realizacji: szkolenie organizowane w formie zdalnej
• Grupa docelowa: pracownicy socjalni oraz terapeuci zatrudnieni w ośrodkach wsparcia
Mieszkania chronione – szczegółowe informacje nt. szkolenia

2) Schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych – zmiana przepisów prawnych w obszarze przeciwdziałania bezdomności:
• Termin realizacji: 4 grudnia 2020 roku
• Miejsce realizacji: szkolenie organizowane w formie zdalnej
• Grupa docelowa: pracownicy socjalni oraz terapeuci zatrudnieni w ośrodkach wsparcia
Schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych – informacje nt. szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: tczarnocki@rops-katowice.pl lub jkrywult@rops-katowice.pl

Formularz zgłoszenia Uczestnika/Uczestniczki do udziału w Projekcie

Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu

Skip to content