Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, a następnie dostarczyć formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej wraz z oświadczeniem uczestnika projektu do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) w terminie do dnia 18 lutego 2021 roku (decyduje data wpływu do ROPS).

Tematyka szkolenia: cykl szkoleniowy pn. „Profesjonalne kadry domu pomocy społecznej” składający się z III modułów:

  • Moduł I – Aspekty prawne oraz standardy opieki w DPS
  • Moduł II – Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w działalności DPS
  • Moduł III – Bezpieczny pracownik

Miejsce realizacji: Katowice, Częstochowa i Bielsko Biała, jednak z uwagi na Państwa bezpieczeństwo dopuszcza się również możliwość szkolenia organizowanego w formie zdalnej.

Termin realizacji szkolenia:      

Katowice Częstochowa Bielsko-Biała
Moduł I 25 lutego 2021 r. 18 marca 2021 r. 15 kwietnia 2021 r.
Moduł II 26 lutego 2021 r. 19 marca 2021 r. 16 kwietnia 2021 r.
Moduł III 23 marca 2021 r. 25 marca 2021 r. 13 kwietnia 2021 r.

 

Grupa docelowa: Pracownicy socjalni, kierownicy działów terapeutyczno-opiekuńczych oraz koordynatorzy zespołów terapeutyczno-opiekuńczych zatrudnieni w domach pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia 

Osoby zainteresowane udziałem w cyklu szkoleniowym proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach  oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: tczarnocki@rops-katowice.pl

Formularz zgłoszenia

Oświadczenie uczestnika projektu

Skip to content