Rekrutacja na szkolenie pn. „Kompendium wiedzy pracownika socjalnego” skierowane do pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej zatrudnionych w OPS, GOPS, MOPS, MOPR i PCPR z terenu województwa śląskiego.

gru 14, 2021 | Aktualności, Szkolenia

Serdecznie zapraszamy do dokonywania zgłoszeń na szkolenie pn.”Kompendium wiedzy pracownika socjalnego” organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszeń należy dokonać w pierwszej kolejności za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej, a następnie należy dostarczyć formularz w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 14 stycznia 2022 roku (decyduje data wpływu do ROPS). UWAGA – Warunkiem kwalifikacji osoby do projektu jest złożenie papierowej wersji formularza zgłoszeniowego!

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 forma realizacji szkolenia, termin oraz ilość osób biorąca udział w danej formie wsparcia będzie uzależniona od panujących obostrzeń i wytycznych w zakresie organizacji szkoleń na danym obszarze. Szczegółowe informacje dotyczące ostatecznej formy szkolenia wraz z harmonogramem będą przekazywane osobom zakwalifikowanym na szkolenie po zakończeniu procesu rekrutacji oraz aktualizowane na bieżąco w przypadku zmiany warunków wpływających na sposób organizacji danej formy wsparcia.

Miejsce realizacji szkolenia: Katowice/Piekary Śląskie, Częstochowa i Bielsko Biała, jednak z uwagi na Państwa bezpieczeństwo dopuszcza się również możliwość szkolenia organizowanego w formie zdalnej. Poniżej zamieszczono informacje odnośnie szczegółowego zakresu merytorycznego szkoleń, trenerów i wstępnych terminów oraz planowanych miejsc przeprowadzenia szkolenia.
Cykl szkoleniowy pn. „Kompendium wiedzy pracownika socjalnego” składa się z III modułów:

 

 • Moduł I – Zmiany przepisów prawnych w obszarze pomocy społecznej.
 • Moduł II – Rządowe programy wsparcia.
 • Moduł III – Bezpieczny pracownik.

Grupa I - Katowice/Piekary Śląskie – termin realizacji 26.01.-28.01.2022r.

 • Moduł I 27.01.2022,
 • Moduł II 28.01.2022,
 • Moduł III 26.01.2022.

Grupa II - Katowice/Piekary Śląskie – termin realizacji 09.02.-11.02.2022r.

 • Moduł I 10.02.2022,
 • Moduł II 11.02.2022,
 • Moduł III 09.02.2022.

Grupa III - Katowice/Piekary Śląskie – termin realizacji 23.02.-25.02.2022r.

 • Moduł I 24.02.2022,
 • Moduł II 25.02.2022,
 • Moduł III 23.02.2022.

Grupa IV - Bielsko-Biała – termin realizacji 02.03.-04.03.2022r.

 • Moduł I 03.03.2022,
 • Moduł II 04.03. 2022,
 • Moduł III 02.03.2022.

Grupa V – Częstochowa – termin realizacji 16.03.-18.03.2022r.

 • Moduł I 17.03.2022,
 • Moduł II 18.03.2022,
 • Moduł III 16.03.2022.

Grupa VI - Bielsko-Biała – termin realizacji 30.03.-01.04.2022r.

 • Moduł I 31.03.2022,
 • Moduł II 01.04.2022,
 • Moduł III 30.03.2022.

  Grupa docelowa: Pracownicy socjalni oraz aspiranci pracy socjalnej zatrudnieni w OPS, GOPS, MOPR, MOPS i PCPR z terenu województwa śląskiego.

  Ważne dokumenty – Zapoznaj się:

  W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: tczarnocki@rops-katowice.pl lub pod numerem telefonu 32 730 68 85.

  Uwaga! Każdy uczestnik szkolenia, biorący udział w spotkaniu stacjonarnym, zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia na temat stanu zdrowia oraz do podania informacji w zakresie przyjęcia szczepienia. W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie osoby, które:

  • W ciągu ostatnich 10 dni nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2.
  • Ani one, jak również nikt z członków ich najbliższej rodziny nie będzie przebywał na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
  • Ich stan zdrowia będzie dobry – nie będą przejawiały żadnych widocznych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności, biegunka, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
  • W okresie ostatnich 10 dni przed szkoleniem nikt z członków ich najbliższej rodziny nie będzie przejawiał żadnych widocznych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności, biegunka, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
  • Jestem/nie jestem/odmawiam podania informacji* – zaszczepiony przeciwko COVID-19.

  Zobowiązuje się uczestników do poinformowania Organizatora szkolenia o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa SARS-CoV-2 po odbyciu szkolenia oraz do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania spotkania procedur związanych z reżimem sanitarnym.

  Skip to content