Projekt „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”

W ramach projektu wsparciem szkoleniowym objętych zostanie łącznie 2 020 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym 1 140 osób wykonujących zadania na terenie województw małopolskiego i opolskiego oraz 880 osób realizujących zadania na terenie województwa śląskiego.
Skip to content