„Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2022.

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyjął „Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2022. Program jest nową inicjatywą...

Zapraszamy na Forum Pomocy Społecznej 2021

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na wyjazdowe spotkania w ramach Śląskiego Forum Pomocy...

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie „STRATEGOR”

Zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa w projekcie „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu...

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenia dla pracowników OPS, MOPS, MOPR i PCPR

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze...

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników Ośrodków Wsparcia, OPS, MOPS, MOPR i PCPR

Serdecznie zapraszamy pracowników Ośrodków Wsparcia, OPS, MOPS, MOPR oraz PCPR do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej...

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników OPS, MOPS, MOPR i PCPR

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze...

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników ośrodków wsparcia – maj 2021

Serdecznie zapraszamy pracowników ośrodków wsparcia do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w...

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników ośrodków wsparcia – „Mieszkania chronione…”

Serdecznie zapraszamy pracowników ośrodków wsparcia do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w...

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników/pracowniczek OPS, MOPR i PCPR

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze...

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników/pracowniczek domów pomocy społecznej

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze...

Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności, informacje o szkoleniach i wydarzeniach

Baza interpretacji

Baza interpretacji przepisów z zakresu pomocy społecznej

Projekt „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”

W ramach projektu wsparciem szkoleniowym objętych zostanie łącznie 2 020 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym 1 140 osób wykonujących zadania na terenie województw małopolskiego i opolskiego oraz 880 osób realizujących zadania na terenie województwa śląskiego.

Prześlij do nas interpretację

Baza interpretacji przepisów z zakresu pomocy społecznej. Szybki dostęp do poszukiwanej interpretacji uzyskasz za pomocą wyszukiwarki lub podziału tematycznego. Bazę interpretacji stale uzupełniamy i aktualizujemy. Zapraszamy również do jej współtworzenia.

Interpretacje, które chcieliby Państwo udostępnić na naszej stronie można przesyłać na adres : interpretacje@rops-katowice.pl.

Skip to content