Rekrutacja na szkolenia dla pracowników ośrodków wsparcia – „Mieszkania chronione…”

mar 22, 2021 | Aktualności, Szkolenia

Serdecznie zapraszamy pracowników ośrodków wsparcia do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”.

Aktualnie prowadzony jest nabór do udziału w szkoleniu: Mieszkania chronione – zmiana przepisów prawnych w zakresie ich prowadzenia oraz zapewniania miejsc.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej, a następnie dostarczyć formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) w terminie do dnia 02 kwietnia 2021 roku.

  • Termin realizacji: 12 kwietnia 2021 roku
  • Miejsce realizacji: szkolenie organizowane w formie zdalnej
  • Grupa docelowa: pracownicy socjalni oraz terapeuci zatrudnieni w ośrodkach wsparcia
  • Informacje na temat szkolenia (.pdf, 336KB)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowegooświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: tczarnocki@rops-katowice.pl

Skip to content