Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej, a następnie dostarczyć formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) w terminie do dnia 10 listopada 2020 roku (decyduje data wpływu do ROPS).

Tematyka szkolenia: cykl szkoleniowy pn. „Profesjonalne kadry domu pomocy społecznej” składający się z III modułów:

  • Moduł I – Aspekty prawne oraz standardy opieki w DPS
  • Moduł II – Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w działalności DPS
  • Moduł III – Bezpieczny pracownik

Termin realizacji szkolenia: listopad – grudzień 2020

Miejsce realizacji: Z uwagi na sytuację epidemiczną szkolenie realizowane będzie w formie zdalnej.

Grupa docelowa: Pracownicy socjalni, kierownicy działów terapeutyczno-opiekuńczych oraz koordynatorzy zespołów terapeutyczno-opiekuńczych zatrudnieni w domach pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego.

Profesjonalne kadry domu pomocy społecznej – szczegółowe informacje nt. szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w cyklu szkoleniowym proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: tczarnocki@rops-katowice.pl lub jkrywult@rops-katowice.pl

Formularz zgłoszenia Uczestnika/Uczestniczki do udziału w Projekcie

Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu

Skip to content