Przedłużona rekrutacja na cykl szkoleniowy pn. „Profesjonalne kadry domu pomocy społecznej” skierowany do pracowników socjalnych, aspirantów pracy socjalnej, kierowników oraz koordynatorów działów/zespołów terapeutyczno – opiekuńczych zatrudnionych w domach pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w cyklu szkoleniowym organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszeń należy dokonać w pierwszej kolejności za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej i przesłać skan na maila: ilipka@rops-katowice.pl do dnia 15 czerwca 2022 roku, a następnie należy dostarczyć formularz w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice).

Cykl szkoleniowy pn. „Profesjonalne kadry domu pomocy społecznej” składa się z III modułów:

  • Moduł I – Aspekty prawne oraz standardy opieki w DPS
  • Moduł II – Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w działalności DPS
  • Moduł III – Bezpieczny pracownik

Miejsce realizacji: Bielsko-Biała, Częstochowa i Katowice.
Termin i miejsce realizacji szkolenia:

  • Grupa I – 11-12-13 maja 2022 roku – Bielsko-Biała,
  • Grupa II – 18-19-20 maja 2022 roku – Częstochowa,
  • Grupa III – 25-26-27 maja 2022 roku – Bielsko-Biała,
  • Grupa IV – 01-02-03 czerwca 2022 roku – Częstochowa (zajęcia odwołane),
  • Grupa V – 08-09-10 czerwca 2022 roku – Katowice,
  • Grupa VI – 22-23-24 czerwca 2022 roku – Bielsko-Biała (zajęcia przeniesione z 11-13.05.2022 – Grupa I),
  • Grupa VII – 13-14-15 czerwca 2022 roku – Katowice (dodatkowy termin).

Grupa docelowa: Pracownicy socjalni, aspiranci pracy socjalnej, kierownicy działów terapeutyczno-opiekuńczych oraz koordynatorzy zespołów terapeutyczno-opiekuńczych zatrudnieni w domach pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego.

Ważne dokumenty – Zapoznaj się:

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ilipka@rops-katowice.pl lub numerem telefonu 32 730 68 83.

Skip to content