Serdecznie zapraszamy do dokonywania zgłoszeń na szkolenie Wykorzystanie terapii zajęciowej w pracy z podopiecznym dziennego domu pomocy i ŚDS organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszeń należy dokonać w pierwszej kolejności za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej, a następnie należy dostarczyć formularz w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 10 maja 2022 roku (decyduje data wpływu do ROPS). UWAGA – Warunkiem kwalifikacji osoby do projektu jest złożenie papierowej wersji formularza zgłoszeniowego!

Miejsce realizacji szkolenia: Katowice – siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach ul. Modelarska 10.

Grupa docelowa: pracownicy socjalni oraz terapeuci zatrudnieni w Ośrodkach Wsparcia i pracownicy socjalni zatrudnieni w OPS, GOPS, MOPS, MOPR, PCPR.

Ważne dokumenty – Zapoznaj się:

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: jstanoszek@rops-katowice.pl lub numerem telefonu 32 730 68 85.

Skip to content