Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do udziału w cyklu szkoleniowym pn. “Kompendium wiedzy pracownika socjalnego” organizowanym w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” została przedłużona. Osoby zainteresowane udziałem w cyklu szkoleniowym proszone są o dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej, a następnie o dostarczenie formularza w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) w terminie do dnia 30 października 2020 roku (decyduje data wpływu do ROPS).

Uwaga: Istnieje możliwość zgłoszenia się tylko i wyłącznie do udziału w IV grupie szkoleniowej.

 

  1. Tematyka szkolenia i termin realizacji: cykl szkoleniowy pn. „Kompendium wiedzy pracownika socjalnego” składający się z III modułów:
  • Moduł I – Zmiany przepisów prawnych w obszarze pomocy społecznej – 06.11.2020 r.
  • Moduł II – Rządowe programy wsparcia – 09.11.2020 r.
  • Moduł III – Bezpieczny pracownik – termin realizacji III modułu zostanie wskazany po wyłonieniu wykonawcy do realizacji usługi szkoleniowej.
  1. Miejsce realizacji: Piekary Śląskie, przy czym szkolenie przeprowadzone zostanie w formie hybrydowej, tj. zarówno w formie online, jak i z możliwością udziału w spotkaniu na miejscu, przy czym liczba osób, które wezmą udział w szkoleniu w formie tradycyjnej będzie mogła wynieść maksymalnie 5 osób.
  2. Grupa docelowa: Pracownicy socjalni oraz aspiranci pracy socjalnej zatrudnieni w OPS, MOPR i PCPR z terenu województwa śląskiego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami nt. cyklu szkoleniowego.

Osoby zainteresowane udziałem w cyklu szkoleniowym proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: jkrywult@rops-katowice.pl

Uwaga! W dniu szkolenia każdy uczestnik, biorący udział w spotkaniu na miejscu, zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia na temat stanu zdrowia. W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie osoby, które:

  • W ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2.
  • Nieprzebywające na kwarantannie i których członkowie najbliższej rodziny również nie przebywają na kwarantannie.
  • W dobrym stanie zdrowia – nieprzejawiające żadnych widocznych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności, biegunka, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
  • Których członkowie najbliższej rodziny w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie przejawiali żadnych widocznych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności, biegunka, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
Skip to content