Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”.

Osoby zainteresowane udziałem w cyklu szkoleniowym proszone są o dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej, a następnie o dostarczenie formularza w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 roku (decyduje data wpływu do ROPS).

Miejsce realizacji szkolenia: Katowice, Częstochowa i Bielsko Biała, jednak z uwagi na Państwa bezpieczeństwo dopuszcza się również możliwość szkolenia organizowanego w formie zdalnej.

 1. Tematyka szkolenia i termin realizacji: cykl szkoleniowy pn. „Kompendium wiedzy pracownika socjalnego” składający się z III modułów:
  • Moduł I – Zmiany przepisów prawnych w obszarze pomocy społecznej.
  • Moduł II – Rządowe programy wsparcia.
  • Moduł III – Bezpieczny pracownik.
   Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V Grupa VI
   Katowice Częstochowa Bielsko-B. Katowice Częstochowa Bielsko-B.
   Moduł I 02.03.2021 08.04.2021 29.04.2021 06.05.2021 20.05.2021  17.06.2021
   Moduł II 03.03.2021 09.04.2021 30.04.2021 07.05. 2021 21.05.2021 18.06.2021
   Moduł III 24.03.2021 20.04.2021 22.04.2021 11.05.2021 25.05.2021 16.06.2021
 2. Miejsce realizacji: Katowice, Częstochowa i Bielsko Biała, przy czym dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej bądź hybrydowej, tj. zarówno w formie online, jak i z możliwością udziału w spotkaniu na miejscu, przy czym liczba osób, które wezmą udział w szkoleniu w formie tradycyjnej będzie mogła wynieść maksymalnie 10 osób.
 3. Grupa docelowa: Pracownicy socjalni oraz aspiranci pracy socjalnej zatrudnieni w OPS, MOPR i PCPR z terenu województwa śląskiego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami nt. cyklu szkoleniowego.

Osoby zainteresowane udziałem w cyklu szkoleniowym proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: tczarnocki@rops-katowice.pl

Uwaga! W dniu szkolenia każdy uczestnik, biorący udział w spotkaniu na miejscu, zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia na temat stanu zdrowia. W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie osoby, które:

 • W ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2.
 • Nieprzebywające na kwarantannie i których członkowie najbliższej rodziny również nie przebywają na kwarantannie.
 • W dobrym stanie zdrowia – nieprzejawiające żadnych widocznych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności, biegunka, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 • Których członkowie najbliższej rodziny w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie przejawiali żadnych widocznych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności, biegunka, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
Skip to content