Informujemy, że do dnia 31 marca 2022 r. został wydłużony termin składania dokumentów dla osób ubiegających się o przystąpienie do egzaminu superwizora pracy socjalnej i uzyskania certyfikatu superwizora bez konieczności odbycia szkolenia.

Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji osób do przedmiotowego egzaminu zostały określone w art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2021r., poz. 803).

Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działająca przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej w oparciu o powyższe przepisy opracowała wytyczne dla osób zainteresowanych uzyskaniem wspomnianego certyfikatu. Egzaminy zaplanowane są w II kwartale 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu oraz wzory dokumentów zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod linkiem:

  • https://www.gov.pl/web/rodzina/superwizja-pracy-socjalnej

Zachęcamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Skip to content