Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z urzędami pracy i OHP uczestniczy w unijnym projekcie pilotażowym na rzecz wsparcia obywateli Ukrainy na krajowym i unijnym rynku pracy.

Projekt umożliwia osobom z Ukrainy objętym ochroną czasową na terenie UE utworzenie CV oraz udostępnienie go zweryfikowanym pracodawcom z Polski oraz pracodawcom z UE w bazie CV na portalu EURES.

Polska sieć EURES uczestniczy w pilotażu dzięki czemu realizuje dodatkowe usługi dla uchodźców z Ukrainy oraz polskich pracodawców w celu ułatwienia łączenia poszukających pracy z Ukrainy z polskimi pracodawcami.

Osoby z Ukrainy, które opuściły swój kraj z powodu wojny i są objęte ochroną czasową mają bezpłatny dostęp do następujących usług:

  1. informacje i doradztwo nt. życia i pracy w Polsce oraz w innych państwach członkowskich UE/EFTA, w tym nt. poszukiwania pracy w każdym wojewódzkim i powiatowym urzędzie pracy oraz wojewódzkiej komendzie OHP
  2. dostęp do samoobsługowych usług online na portalu EURES oraz polskiej stronie internetowej EURES w formie dostępu do:
    – informacji nt. warunków życia i pracy w Polsce oraz w UE/EFTA,
    – przeglądania bazy ofert pracy,
    – rejestracji profilu zawodowego w bazie CV w ramach projektu pilotażowego „EU Talent Pool – Pilot”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:

Skip to content