Zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa w projekcie „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Projekt „STRATEGOR” realizowany jest na terenie całej Polski pod nadzorem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Działania dedykowane są dla instytucji Starostw, Miast i Gmin oraz nadzorowane przez nie instytucje OPS.

Projekt dotyczy ujednolicenia metodologii opracowania/aktualizacji, wdrożenia, monitorowania i ewaluacji strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS). Projekt rekomenduje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Urzędy Wojewódzkie oraz Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej. W ramach projektu dostępne są usługi:

  • platforma e-learningowa – szkolenie on-line oraz dostęp do Podręcznika Metodycznego, bazy wiedzy, narzędzi wspomagających, dobrych praktyk;
  • dostęp do rozbudowanego Podręcznika Metodycznego – wiedza istotna w obecnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych (aspekt aktualizacji, opracowania, wdrożenia czy monitorowania SRPS) – wraz z pakietem narzędzi wspomagających;
  • bezpłatne indywidualne doradztwo specjalistyczne;
  • webinaria dotyczące różnych aspektów i obszarów SRPS.

Udział w projekcie możliwy jest po wypełnieniu Formularza uczestnika projektu, a następnie przesłaniu go na adres:

Biuro Doradcze Makroregionu Południe Fundacji PAN, Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów.

Szczegółowe informacje na temat projektu STRATEGOR dostępne są na stronie www.projektstrategor.pl oraz pod numerem tel. 503 431 443, e-mail: poludnie@fundacja-pan.lublin.pl

 

Skip to content