Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej, a następnie dostarczyć formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) w terminie do dnia 16 października 2020 roku (decyduje data wpływu do ROPS).

 1. Tematyka szkolenia: cykl szkoleniowy pn. „Kompendium wiedzy pracownika socjalnego” składający się z III modułów:
 • Moduł I – Zmiany przepisów prawnych w obszarze pomocy społecznej
 • Moduł II – Rządowe programy wsparcia
 • Moduł III – Bezpieczny pracownik
 1. Termin realizacji szkolenia: październik – listopad 2020
 2. Miejsce realizacji: Piekary Śląskie (grupa I, III i IV) oraz Katowice (grupa II)
 3. Grupa docelowa: Pracownicy socjalni oraz aspiranci pracy socjalnej zatrudnieni w OPS, MOPR i PCPR z terenu województwa śląskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w cyklu szkoleniowym proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: jkrywult@rops-katowice.pl

Uwaga! W dniu szkolenia każdy uczestnik zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia na temat stanu zdrowia. W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie osoby, które:

 • W ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2.
 • Nieprzebywające na kwarantannie i których członkowie najbliższej rodziny również nie przebywają na kwarantannie.
 • W dobrym stanie zdrowia – nieprzejawiające żadnych widocznych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności, biegunka, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 • Których członkowie najbliższej rodziny w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie przejawiali żadnych widocznych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności, biegunka, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 • Niezamieszkujące i niepracujące na terenie powiatu znajdującego się na liście powiatów objętych strefą czerwoną, z właściwymi dla niej obostrzeniami i rygorami ws. COVID.
Skip to content