7 lutego 2020 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyła się regionalna konferencja upowszechniająca model Centrum Usług Społecznych. Spotkanie miało na celu przybliżenie i wyjaśnienie założeń ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych przedstawicielom władz śląskich gmin oraz kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej.

Centrum Usług Społecznych to nowa inicjatywa Prezydenta RP, która ma ułatwić gminom świadczenie usług społecznych dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności. 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, która umożliwia kierowanie wsparcia do wszystkich mieszkańców gmin, w tym do grup o szczególnych potrzebach, na przykład osób z niepełnosprawnościami, starszych czy rodzin wielodzietnych.
zobacz więcej

Skip to content