AKTUALIZACJA: LIMIT MIEJSC NA SZKOLENIA ZOSTAŁ WYCZERPANY!!!

ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA STRONY,WKRÓTCE KOLEJNE SZKOLENIA

Po wakacyjnej przerwie wznawiamy działalność naszego Forum Pomocy Społecznej. Już wkrótce pojawia się zaproszenia na sesje wyjazdowe dla Uczestników Forum. Zachęcamy do śledzenia naszej strony i przypominamy o możliwości podzielenia się z nami ciekawymi tematami, interpretacjami przepisów, wyrokami sądów, etc.

Już dziś zapraszamy tez na szkolenia skierowane do pracowników jednostek systemu pomocy społecznej.

1. Pierwsze ze szkoleń dotyczy pracowników DPS: 26 września 2019r. godz. 10:00 -15:00 – CUS Piekary Śląskie, sala konferencyjna, ul. Kusocińskiego 4

„Działalność DPS – w kontekście zmian w ustawie o pomocy społecznej oraz przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego”

UCZESTNICY: dyrektorzy DPS, kierownicy działów, koordynatorzy zespołów terapeutyczno – opiekuńczych, pracownicy socjalni

PROWADZĄCY: Grzegorz Baranowski – wykładowca, szkoleniowiec, wieloletni dyrektor DPS

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 6 godzin szkoleniowych

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
2. Konsekwencje wynikające z przepisów:

 • ograniczenie wyjść mieszkańca poza DPS
 • procedura postępowania w zakresie ograniczenia wyjść – omówienie, wzór
 • problemy wynikające z nowych obowiązków

3. Inne zagadnienia związane ze stosowaniem ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
przymus bezpośredni w DPS

 • pobyt w DPS osób ubezwłasnowolnionych i skierowanych na podstawie postanowienia sądu
 • badanie zasadności pobytu w DPS
 • rehabilitacja społeczna w DPS

4. Najczęstsze problemy w działalności DPS – dyskusja

REKRUTACJA:

 • liczba Uczestników – maksymalnie 30
 • po 1 osobie na DPS
 • o udziale decyduje kolejność zgłoszeń

 

2. Druga propozycja, tym razem warsztatów skierowana jest do terapeutów zajęciowych, terapeutów, opiekunów, pracowników DPS, WTZ i innych jednostek: 30 września 2019r. godz. 10:00 -15:00 – CUS Piekary Śląskie, sala konferencyjna, ul. Kusocińskiego 4

„Arteterapia w pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi- warsztaty”

UCZESTNICY: terapeuci zajęciowi, terapeuci, opiekunowie, pracownicy DPS, WTZ i innych jednostek

PROWADZĄCA: Joanna Jeleniewska – arteterapeutka, plastyk, szkoleniowiec

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 6 godzin szkoleniowych

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Arteterapia – definicja, rodzaje
 2. Terapia zajęciowa a arteterapia – podobieństwa i różnice
 3. Terapia ekspresyjna i podejście multimodalne – przykłady zajęć
 4. Podsumowanie i zakończenie

REKRUTACJA:

liczba Uczestników – maksymalnie 20 osób

max po 2 osoby na DPS

o udziale decyduje kolejność zgłoszeń !!

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO UDZIAŁU W WARSZTATACH PROSZONE SĄ O ZABRANIE ZE SOBĄ STROJU ROBOCZEGO, KTÓRY POZWOLI SWOBODNIE UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH.

 

 

Skip to content