ludzie trzymają razem ręce

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na kandydatów na superwizora pracy socjalnej

sty 4, 2022 | Aktualności

W dniu 30 maja 2021 r. wszedł w życie zapis art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Osoby, które spełniają szczegółowe wymagania określone w w/w przepisie ustawy mają możliwość przystąpienia do egzaminu na superwizora pracy socjalnej.

W dniach 4-5 listopada 2021 r., przed Centralną Komisją Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działającą przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej przeprowadzone zostały pierwsze egzaminy, kolejne przewidziane są na II kwartał 2022 r.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do powyższego egzaminu i tym samym uzyskaniem certyfikatu superwizora pracy socjalnej powinny złożyć wymagane dokumenty najpóźniej do  28 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu oraz wzory dokumentów zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/superwizja-pracy-socjalnej

Skip to content