Zapraszamy na Forum Pomocy Społecznej 2021

lis 16, 2021 | Aktualności, Promowane

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na wyjazdowe spotkania w ramach Śląskiego Forum Pomocy Społecznej:

  • 22 – 23 listopada 2021 r. – dla Dyrektorów i Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.
  • 24 – 25 listopada 2021 r. – dla Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej,

Spotkania Forum odbędą się w Hotelu Jaskółka, ul. Zdrojowa 10, Ustroń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie oraz nocleg. Dojazd we własnym zakresie.

Osoby zainteresowane udziałem w Forum proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online, oraz wydrukowanie i podpisanie oświadczenia dot. szczepienia przeciw COVID-19, a następnie przesłanie jego skanu adres: sadamczyk@rops-katowice.pl
Rekrutacja będzie prowadzona do dnia 19 listopada 2021 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc. Z uwagi na obowiązujący limit miejsc o zakwalifikowaniu decydować będzie data zgłoszenia.

Reżim sanitarny – obostrzenia
Z powodu pandemii COVID – 19 obowiązuje reżim sanitarny. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania zaleceń/obostrzeń wydanych przez właściwe organy, złożenia w dniu przybycia na Forum oświadczenia dot. stanu zdrowia, a także złożenia oświadczenia dot. szczepienia przeciw COVID-19. Zgodnie z przyjętym protokołem bezpieczeństwa, do udziału w Forum w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby legitymujące się Unijnym Certyfikatem COVID. Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu proszone są o zabranie ze sobą maseczek ochronnych oraz wypełnionego oświadczenia o stanie zdrowia (dostępne będzie również w punkcie rejestracji w dniu wydarzenia).

Dodatkowe informacje na temat Forum oraz kontakt ws. spotkania: Sylwia Adamczyk tel. 32 730 68 86, e- mail: sadamczyk@rops-katowice.pl

  1. Program spotkania dla OPS, MOPR, PCPR w dniach 22-23.11.2021
  2. Program spotkania dla DPS w dniach 24-25.11.2021
  3. Oświadczenie dot. szczepienia przeciw COVID-19
  4. Oświadczenie dot. stanu zdrowia
  5. Rekrutacja zakończona
Skip to content