Rekrutacja na szkolenia dla pracowników Ośrodków Wsparcia, OPS, MOPS, MOPR i PCPR

lip 22, 2021 | Aktualności

Serdecznie zapraszamy pracowników Ośrodków Wsparcia, OPS, MOPS, MOPR oraz PCPR do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej, a następnie dostarczyć formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 roku.

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, że forma realizacji szkolenia, termin realizacji oraz ilość osób biorąca udział w danej formie wsparcia będzie uzależniona od panujących obostrzeń i wytycznych w zakresie organizacji szkoleń na danym obszarze. Szczegółowe informacje dotyczące ostatecznej formy szkolenia wraz z harmonogramem będą przekazywane osobom zakwalifikowanym na szkolenie po zakończeniu procesu rekrutacji oraz aktualizowane na bieżąco w przypadku zmiany warunków wpływających na sposób organizacji danej formy wsparcia. Poniżej zamieszczono informacje odnośnie szczegółowego zakresu merytorycznego szkoleń, trenerów i wstępnych terminów oraz planowanych miejsc przeprowadzenia szkolenia.

Aktualnie prowadzony jest nabór do udziału w następujących szkoleniach:

1. Mieszkania chronione – zmiana przepisów prawnych w zakresie ich prowadzenia oraz zapewniania miejsc:

 • Termin realizacji:
  13.09.2021 r. – Katowice/Piekary Śląskie
  18.10.2021 r. – Katowice/Piekary Śląskie
 • Miejsce realizacji: szkolenie organizowane w formie stacjonarnej, dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.
 • Grupa docelowa: pracownicy socjalni oraz terapeuci zatrudnieni w Ośrodkach Wsparcia i pracownicy socjalni zatrudnieni w OPS, MOPS, MOPR, PCPR. Szkolenie wskazane przede wszystkim dla pracowników ośrodków wsparcia.
 • Mieszkania chronione – szczegółowe informacje nt. szkolenia

2. Schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych – zmiana przepisów prawnych w obszarze przeciwdziałania bezdomności:

 • Termin realizacji: 29.10.2021 r.
 • Miejsce realizacji: szkolenie organizowane w formie stacjonarnej, dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.
 • Grupa docelowa: pracownicy socjalni oraz terapeuci zatrudnieni w Ośrodkach Wsparcia i pracownicy socjalni zatrudnieni w OPS, MOPS, MOPR, PCPR. Szkolenie wskazane przede wszystkim dla pracowników Ośrodków Wsparcia.
 • Schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych – informacje nt. szkolenia

3. Wykorzystanie terapii zajęciowej w pracy z podopiecznym dziennego domu pomocy, ŚDS oraz innych ośrodków wsparcia:

 • Terminy realizacji:
  15.10.2021 r., 27.10.2021 r., 22.10.2021 r.. – Katowice/Piekary Śląskie
  10.11.2021 r. – Bielsko Biała
  07.12.2021 r. – Częstochowa (Łącznie 5 grup)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z:

Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Skip to content