Rekrutacja na szkolenia dla pracowników OPS, MOPS, MOPR i PCPR

lip 22, 2021 | Aktualności

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”.

Osoby zainteresowane udziałem w cyklu szkoleniowym proszone są o dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej, a następnie o dostarczenie formularza w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 roku (decyduje data wpływu do ROPS).

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, że forma realizacji szkolenia, termin realizacji oraz ilość osób biorąca udział w danej formie wsparcia będzie uzależniona od panujących obostrzeń i wytycznych w zakresie organizacji szkoleń na danym obszarze. Szczegółowe informacje dotyczące ostatecznej formy szkolenia wraz z harmonogramem będą przekazywane osobom zakwalifikowanym na szkolenie po zakończeniu procesu rekrutacji oraz aktualizowane na bieżąco w przypadku zmiany warunków wpływających na sposób organizacji danej formy wsparcia. Poniżej zamieszczono informacje odnośnie szczegółowego zakresu merytorycznego szkoleń, trenerów i wstępnych terminów oraz planowanych miejsc przeprowadzenia szkolenia.

Miejsce realizacji szkolenia: Katowice/Piekary Śląskie, Częstochowa i Bielsko Biała, jednak z uwagi na Państwa bezpieczeństwo dopuszcza się również możliwość szkolenia organizowanego w formie zdalnej.

1. Tematyka szkolenia i termin realizacji: cykl szkoleniowy pn. „Kompendium wiedzy pracownika socjalnego” składający się z III modułów:

 • Moduł I – Zmiany przepisów prawnych w obszarze pomocy społecznej.
 • Moduł II – Rządowe programy wsparcia.
 • Moduł III – Bezpieczny pracownik.

Grupa VII - Katowice/Piekary Śląskie

 • Moduł I 09.09.2021,
 • Moduł II 10.09.2021,
 • Moduł III 08.09.2021.

Grupa VIII - Bielsko-Biała

 • Moduł I 30.09.2021,
 • Moduł II 01.10.2021,
 • Moduł III 29.09.2021.

Grupa IX - Częstochowa

 • Moduł I 05.10.2021,
 • Moduł II 06.10.2021,
 • Moduł III 07.10.2021.

Grupa X - Katowice/Piekary Śląskie

 • Moduł I 19.10.2021,
 • Moduł II 20.10. 2021,
 • Moduł III 21.10.2021.

Grupa XI - Katowice/Piekary Śląskie

 • Moduł I 23.11.2021,
 • Moduł II 24.11.2021,
 • Moduł III 25.11.2021.

Grupa XII - Katowice/Piekary Śląskie

 • Moduł I 18.11.2021,
 • Moduł II 19.11.2021,
 • Moduł III 17.11.2021.

Grupa XIII - Katowice/Piekary Śląskie

 • Moduł I 02.12.2021,
 • Moduł II 03.12.2021,
 • Moduł III 01.12.2021.
2. Miejsce realizacji: Katowice/Piekary Śląskie, Częstochowa i Bielsko Biała, przy czym dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej bądź hybrydowej, tj. zarówno w formie online, jak i z możliwością udziału w spotkaniu na miejscu, przy czym liczba osób, które wezmą udział w szkoleniu w formie tradycyjnej będzie mogła wynieść maksymalnie 10 osób.

3. Grupa docelowa: Pracownicy socjalni oraz aspiranci pracy socjalnej zatrudnieni w OPS, MOPR i PCPR z terenu województwa śląskiego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami nt. cyklu szkoleniowego.

Osoby zainteresowane udziałem w cyklu szkoleniowym proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: tczarnocki@rops-katowice.pl

Uwaga! W dniu szkolenia każdy uczestnik, biorący udział w spotkaniu na miejscu, zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia na temat stanu zdrowia. W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie osoby, które:

 • W ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2.
 • Nieprzebywające na kwarantannie i których członkowie najbliższej rodziny również nie przebywają na kwarantannie.
 • W dobrym stanie zdrowia – nieprzejawiające żadnych widocznych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności, biegunka, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 • Których członkowie najbliższej rodziny w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie przejawiali żadnych widocznych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności, biegunka, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 • Oświadczenie dot. COVID-19
Skip to content