Rekrutacja na szkolenia dla pracowników ośrodków wsparcia – maj 2021

kw. 13, 2021 | Aktualności, Szkolenia PO WER

Serdecznie zapraszamy pracowników ośrodków wsparcia do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej, a następnie dostarczyć formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) w terminie do dnia 27 kwietnia 2021 roku.

Aktualnie prowadzony jest nabór do udziału w następujących szkoleniach:

1) Mieszkania chronione – zmiana przepisów prawnych w zakresie ich prowadzenia oraz zapewniania miejsc:

  • Termin realizacji: 13 maja 2021 roku
  • Miejsce realizacji: szkolenie organizowane w formie zdalnej
  • Grupa docelowa: pracownicy socjalni oraz terapeuci zatrudnieni w ośrodkach wsparcia
  • Opis szkolenia (.pdf)

2) Wykorzystanie terapii zajęciowej w pracy z podopiecznym dziennego domu pomocy i ŚDS:

  • Termin realizacji: Grupa I 12 maja 2021 roku, Grupa II 9 czerwca 2021 roku, Grupa III 14 czerwca 2021 roku
  • Miejsce realizacji: szkolenie organizowane w formie zdalnej
  • Grupa docelowa: pracownicy socjalni oraz terapeuci zatrudnieni w ośrodkach wsparcia
  • Opis szkolenia (.pdf)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: tczarnocki@rops-katowice.pl

Skip to content