SZKOLENIE I : Profilaktyka ryzyka upadków

UCZESTNICY: pracownicy domów pomocy społecznej

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI SZKOLENIA:

 • Grupa I – 16.12.2019 r., Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT ul. 3 Maja 10 w Bielsku-Białej, I piętro, godz. 9:00
 • Grupa II – 17.12.2019 r. , Częstochowa, Park Przemysłowo – Technologiczny, ul. Wały Generała Józefa Dwernickiego 117/121, I piętro, , godz. 9:00
 • Grupa III – 18.12 2019 roku, CUS z siedzibą przy ulicy Kusocińskiego 4, Piekary Śląskie (41-946)., godz.:9:00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 8 godzin dydaktycznych dla każdej grupy.

PROWADZĄCY: dr n. med. Monika Zygmuntowicz, fizjoterapeuta

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Czynniki ryzyka upadków. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki upadków,
 • Ocena ryzyka upadków,
 • Monitorowanie osób o podwyższonym ryzyku upadku,
 • Urazy powstające w wyniku upadków, odległe konsekwencje upadków,
 • Zapobieganie upadkom – aktywność fizyczna i promocja treningu równowagi, modyfikacja otoczenia, ocena wzroku, itp.,
 • Postępowanie w razie wypadku

REKRUTACJA:

 • Liczba uczestników – maksymalnie 30 w każdej grupie szkoleniowej,
 • O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

SZKOLENIE II : Komunikacja interpersonalna z klientem pomocy społecznej w tym z osobą z zaburzeniami psychicznymi

UCZESTNICY: pracownicy systemu pomocy społecznej

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI SZKOLENIA:

 • Grupa I – 19.12.2019 r., Katowice, ul. Modelarska 10, siedziba ROPS I piętro, godz. 9:00
 • Grupa II – 20.12.2019 r., Katowice, ul. Modelarska 10, siedziba ROPS I piętro, godz. 9:00

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 8 godzin dydaktycznych dla każdej grupy.

PROWADZĄCY: Eliza Krzak, psychoterapeuta, trener, pracownik socjalny

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Komunikacji interpersonalna – wprowadzenie do zagadnień (elementy procesu komunikowania, komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery w komunikacji interpersonalnej, aktywne słuchanie, postawa asertywna),
 • Specyfika komunikacji z osobą z zaburzeniami psychicznymi,
 • Kontakt z osobą z zaburzeniami psychicznymi (sytuacje kryzysowe i potencjalne zagrożenia, budowanie profesjonalnego kontaktu w pracy z osobą z zaburzeniami psychicznymi, wskazówki dotyczące komunikacji z osobami z wybranymi zaburzeniami psychicznymi)

REKRUTACJA:

 • Liczba uczestników – maksymalnie 20 w każdej grupie szkoleniowej,
 • O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Skip to content