W dniach od 18 – 20 listopada 2019r. w szczyrku odbyło się kolejne, tym razem wyjazdowe spotkanie dyrektorów ośrodków pomocy społecznej i domów pomocy społecznej z terenu całego województwa śląskiego.

W spotkaniu wzięło udział ponad 120 osób, w tym również przedstawiciele Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W ramach forum odbyły się warsztaty z zakresu kompetencji zarządczych, a także spotkanie szkoleniowe z zakresu zmian w ustawie o pomocy społecznej prowadzone przez Panią Małgorzatę Szrajda – na co dzień pracownika Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Kolejne spotkanie w ramach Forum planowane jest w miesiącu marcu 2020r. Do zobaczenia

Skip to content