Sala Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w dniu 11 czerwca 2019 roku gościła prawie 100 zaproszonych Gości Forum Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego. Tym razem spotkanie dedykowane było Ośrodkom Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie z terenu województwa śląskiego.

Spotkanie otworzyła Pani Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, podkreślając, że celem spotkań jest wypracowanie propozycji zmian systemowych i legislacyjnych, które usprawniłyby pracę jednostek pomocy społecznej.

Zaproszeni prelegenci przybliżyli ponad 100 uczestnikom m.in. kwestie związane z wykorzystaniem środków unijnych w pracy jednostek, omawiany był model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin – opracowywany w ramach projektu „Kooperacje 3D’. Przedstawione zostały także główne założenia i narzędzia Forum, które ma mieć charakter cykliczny i służyć będzie wymianie informacji i doświadczeń między jednostkami.

Skip to content