Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na spotkanie Śląskiego Forum Pomocy Społecznej – dla Dyrektorów i Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

Forum Pomocy Społecznej jest miejscem wymiany doświadczeń, informacji, kształtowania kierunków postulowanych zmian w przepisach prawa oraz miejscem integracji środowiska dyrektorów i kierowników.

Spotkanie Forum odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019r., w Katowicach, w Sali Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Ligonia 46. Rozpoczęcie spotkania zaplanowaliśmy na godzinę 10.00.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są za pomocą formularza rejestracyjnego, w terminie do 5 czerwca 2019 r.

Kontakt ws. spotkania: Joanna Jeleniewska tel. 32 730 68 85, e- mail: jjeleniewska@rops-katowice.pl, Agnieszka Sznurawa tel. 32 730 68 68.

 

Skip to content