Sala kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach gościła prawie 100 zaproszonych Gości pierwszego Forum Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego. Uczestnicy spotkania – Dyrektorzy domów pomocy społecznej mieli możliwość wysłuchania prelekcji dotyczących bieżących problemów wynikających z pracy.

Spotkanie otworzyła Pani Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, wskazując na dużą rolę samorządu województwa w zakresie tworzenia potencjału współpracy międzyinstytucjonalnej. Z kolei dr Elżbieta Szwałkiewicz – reprezentująca Koalicję Na Pomoc Niesamodzielnym zdefiniowała problemy przed jakimi stoją domy pomocy społecznej jako podmioty rynku usług opieki długoterminowej. Gośćmi Forum, a zarazem prelegentami byli także: Pani Małgorzata Szrajda – Naczelnik Wydziału Prawnego w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS w Warszawie, przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Pan Rafała Marek – Prezes Zarządu Regionu Śląskiego Stowarzyszenia Menadżerów i Organizatorów Pomocy Społecznej.

Skip to content